Team Anrov
VLADIMIR FILIPIEV
VLADIMIR FILIPIEV
SEO & founder
NIKITA OLESHOV
NIKITA OLESHOV
Manager
ROMAN KHODKEVICH
ROMAN KHODKEVICH
Chef
ELENA FILIPIEVA
ELENA FILIPIEVA
Baker
TATYANA SHOSHKINA
TATYANA SHOSHKINA
HR manager
Cart
Your cart is empty